Loading...
 • Pomysł
 • Projekt
 • Realizacja

Tym dokładnie zajmuje się nasza spółka.Pojawiają się pomysły, przygotowujemy kompleksowe
projekty i wprowadzamy produkty na rynek.

 • Misja
 • Motywacja
 • Entuzjazm

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań technologicznych, które sprawiają, że życie na Ziemi bedzie jeszcze prostsze, łatwiejsze i śmieszniejsze

Ci, którzy podąrzają za tłumem zazwyczaj nie dochodzą dalej niż tłum. Ci, którzy podarzają inaczej, odkrywaja siebie,
docierają tam, gdzie nikt inny nie dotarł. - Albert Einstain

.
.

Projekt: Specjalistyczne wsparcie doradcze na potrzeby realizacji innowacyjnego projektu opartego na proekologicznych rozwiązaniach technologicznych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020

 • Upublicznienie informacji o wyborze oferenta.
 • Aktualizacja: 15.12.2017r.
 • Pliki do pobrania

 • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPWM/2017 w trybie rozeznania rynku z dnia 07.12.2017. r.
 • Przedmiot zamówienia

Opis projektu:

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu pn. “Specjalistyczne wsparcie doradcze na potrzeby realizacji innowacyjnego projektu opartego na proekologicznych rozwiązaniach technologicznych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia)

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu pakietu dokumentów: 1. Analiza produktu (1szt.), zawierająca:

 • -weryfikację definicji produktów, oraz ich ocena przydatności i wartości pod kątem poszczególnych cech i atrybutów produktu,
 • -weryfikację atrakcyjności produktu na tle produktów konkurencji,
 • -analizę opinii klientów odnoszących się do danego produktu,
 • -opracowanie mapy konceptów najczęściej wiązanych z produktem,
 • -analizę produktów konkurencji w kontekście danego produktu.

2. Analiza rynku (1szt.), zawierająca:

 • - charakterystykę rynku(branży) - opis branży z zachodzącymi w niej tendencjami. Szczegółowa analiza wielkości oraz podziału rynku a także informacje o tempie oraz fazie jego rozwoju. Identyfikacja i opis czynników sukcesu i ryzyka związanych z prowadzeniem działalności w tej branży. Charakterystyka barier wejścia (kapitałowe, prawne itd.) oraz przewidywanych hamulców rozwoju.
 • - charakterystyka Klienta - analiza Klienta; charakterystyka potencjalnych odbiorców, rozmieszczenie klientów na rynku. Klient indywidualny a Klient zbiorowy. Preferencje klientów a produkty konkurencji. Zwyczaje klientów z danego terenu związane z myciem pojazdów a oferta Wnioskodawcy.
 • - charakterystyka konkurencji – szczegółowa charakterystyka firm, z branży obecnych na lokalnym rynku, możliwość powstania konkurencji, pozycja na rynku, a także źródła przewagi konkurencyjnej (produkt, cena, dystrybucja, marka, zarządzanie, technologia, potencjał finansowy). Ocena przewagi konkurencyjnej wnioskodawcy oraz źródeł tej przewagi.

3. Analiza sytuacji finansowej (1szt.), zawierająca:

 • - analizę i prognozę sytuacji finansowej po inwestycji, w tym m.in.: koszty a przychody, analiza kosztów pośrednich, analiza marży, analiza cen zakupu i warunków płatności, terminów dostaw.

4. Strategia marketingowa (1szt.), zawierająca:

 • -marketingowy profil strategiczny przedsiębiorstwa, który stanowi podstawę planowania marketingu w długim okresie. Zawierająca realne cele i zdefiniowane ścieżki ich realizacji oraz weryfikację zaplanowanych kampanii marketingowych w odniesieniu do produktu.

5.Opracowanie modelu biznesowego (1szt.) na podstawie wyników wyżej wymienionych analiz, zawierający: -schemat działania firmy, określający jej główne cechy i strategię działania, dzięki której możliwe będzie zdobycie przewagi nad ofertą konkurencji, pozyskanie klientów, uzyskanie zysków i rentowności przedsiębiorstwa

6.Biznesplan (1 szt.). Dokumenty od 1-5 mają być podstawą aktualizacji biznesplanu dotyczącego inwestycji, w mieście Iława, związanej z rozpoczęciem świadczenia usług automatycznego mycia pojazdów w oparciu o samoobsługową, bezdotykową myjnię samochodową pracującą w oparciu o innowacyjną technologię uzdatniania wody na bazie odwróconej osmozy wraz z ponownym jej użyciem do procesu mycia oraz z wykorzystaniem biodegradowalnych środków myjących.